СФИГМОТОНОМЕТРИЯ

(Сфигмо- + тонометрия)
см. Сфигмоманометрия.

Медицинская энциклопедия 

СФИГМОФОНИЯ →← СФИГМОТОНОГРАФИЯ

T: 0.093611977 M: 3 D: 3